Ondersteuning+

Naast coaching geef ik ook leerondersteuning+ en huiswerkondersteuning+ aan eerste- en tweedejaars VO.

Leerondersteuning+ basisonderwijs
ondersteuningIs er sprake van een leerprobleem of heeft het kind moeite met een bepaald vak op de basisschool? Dan is het mogelijk om voor de leerondersteuning+ bij Kindercoach Jenny te komen. Leerondersteuning+ is een vorm van  bijles op een bepaald leergebied en de + staat voor een extra mentale ondersteuning.

Hoe kun je, met extra zelfvertrouwen, gemotiveerd blijven voor dit vak? Hoe kun je toch oefenen met iets wat je eigenlijk niet zo goed kunt? En wat dan toch eigenlijk helemaal niet leuk is?

Ik ga op zoek naar de kwaliteiten van het kind, maak het bewust hiervan en leer het hoe hij/zij deze kwaliteiten kan inzetten en gebruiken.

Leerondersteuning+ is voor mij: de stof nog en keer uitleggen op een andere manier die bij het kind past. Hierbij werk ik helder, gestructureerd en met de leerstof die op zijn/haar school gebruik wordt. Dit gaat altijd in overleg met de ouder(s).

Huiswerkondersteuning+ voorgezet onderwijs

puzzle-lichtZit het kind in groep 8 van de basisschool en gaat het volgend jaar naar de brugklas?
Of is het kind net begonnen in de brugklas?

Dat is een grote stap; een nieuwe school waar hij/zij weinig mensen kent, nieuwe docenten, een ander schoolsysteem met nieuwe vakken. Het is niet altijd gemakkelijk om ervoor te zorgen dat het schoolwerk in orde is. Sommige leerlingen weten niet hoe ze moeten plannen, leren of hoe ze al dat huiswerk moeten verdelen. Misschien zijn ze ook niet altijd gemotiveerd.

De brugklas betekent voor een kind een nieuwe start. Ik wil bereiken dat het kind bij deze start op een school zich prettig voelt, want dan kan het kind het beste uit zichzelf halen.

Kindercoach Jenny geeft huiswerkbegeleiding+ aan eerst- en tweedejaars en ik werk samen met het kind aan motivatie, zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, planning en schoolprestaties van de leerling.

Als je vragen over ondersteuning+ hebt, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.