Tarieven

Per 1 januari 2019

Oriënterend gesprek geen kosten maximaal ½ uur
Intakegesprek geen kosten maximaal 1 ½ uur
Coachsessie in praktijk € 65,00 1 uur
Oudergesprek,(tussen-)eindgesprek € 65,00 1 uur
(Eind)verslag op verzoek € 65,00  
Oudercoachsessie € 65,00 1 uur
Ondersteuning + € 35,00* 1 uur
Ondersteuning + bij 2 kinderen €25,00 per kind per uur, bij meerdere uren in de week of langere periode prijs op aanvraag.
Schoolobservatie, gesprek, coachsessie op locatie prijs op aanvraag

In het uurtarief zijn ook de kosten voor voorbereiding & uitwerking, kort overleg (mail of telefoon), gebruik van materialen, bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt.

*Alle prijzen zijn inclusief BTW, behalve de ondersteuning+, deze is vrijgesteld van BTW
Kamer van Koophandel nummer 61274720

De tarieven van Relax Kids staan vermeld bij de lessen van Relax Kids.

Een basis en een investering waar een kind in zijn groei naar volwassenheid veel aan zal hebben!           

Mogelijke vergoeding:

Coaching kosten kun je als ziektekosten opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Voor het bieden van ondersteuning vanuit de Jeugdwet is een verwijzing nodig vanuit de lokale toegang.

Neem gerust contact op voor meer informatie.

Annulering:
Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden: 

Op alle contacturen zijn de algemene voorwaarden van Kindercoach Jenny van toepassing.

Klachtenjaarverslag: Over het jaar 2019 en 2020 zijn er geen klachten te vermelden.