Tarieven

Per 1 januari 2019

Oriënterend gesprek geen kosten maximaal ½ uur
Intakegesprek geen kosten maximaal 1 ½ uur
Coachsessie in praktijk € 65,00* 1 uur
     
Oudergesprek,(tussen-)eindgesprek € 65,00 1 uur
Eindverslag op verzoek € 65,00  
Oudercoachsessie € 65,00 1 uur
Ondersteuning + € 35,00** 1 uur
Ondersteuning + bij 2 kinderen €25,00 per kind per uur, bij meerdere uren in de week of langere periode prijs op aanvraag.
     
     
Schoolobservatie, gesprek, coachsessie op locatie prijs op aanvraag

In het uurtarief zijn ook de kosten voor voorbereiding & uitwerking, kort overleg (mail of telefoon), gebruik van materialen, bijscholings- en lidmaatschapskosten verwerkt.

*Na de 3de coachsessie krijgen ouders een kort tussenverslag.

**Alle prijzen zijn inclusief BTW, behalve de ondersteuning+, deze is vrijgesteld van BTW
Kamer van Koophandel nummer 61274720

De tarieven van Relax Kids staan vermeld bij de lessen van Relax Kids.

Investering:
Kindercoach Jenny werkt voornamelijk op particuliere basis. Een basis en een investering waar een kind in zijn groei naar volwassenheid veel aan zal hebben!           

Mogelijke vergoeding:Untitled design

Kindercoach Jenny heeft een contract met de gemeente Lingewaard, Overbetuwe en Arnhem voor coaching/begeleiding en als KIES coach binnen de Jeugdwet, zodat de begeleiding vergoed kan worden.

Coaching kosten kun je als ziektekosten opvoeren bij de jaarlijkse belastingaangifte. Tevens kunnen coaching kosten als activerende begeleiding worden betaald uit het Persoonsgebonden budget (PGB).

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Annulering:
Gemaakte afspraken dienen minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Annuleringen op kortere termijn worden in rekening gebracht.

Algemene voorwaarden:

Op alle contacturen zijn de algemene voorwaarden van Kindercoach Jenny van toepassing.