Werkwijze Kindercoach Jenny

puzzle-grijsKindercoach Jenny hanteert meestal de volgende werkwijze:

1) Oriënterend gesprek
De eerste kennismaking is een oriënterend gesprek om samen vast te stellen of ik als kindercoach wat kan betekenen voor het kind en de begeleider(s). Vervolgens kunnen we een afspraak maken voor een intakegesprek.

2) Intakegesprek
Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders. Aan de hand van het intakeformulier bespreken we uitgebreid wat de hulpvraag is en wat de mogelijkheden voor het kind en de begeleider(s) zijn. Bij het intakegesprek kan het kind eventueel aanwezig zijn.

3)   Coachtraject
Eerst ga ik met het kind kennismaken en werken aan de vertrouwensband. Ik vind het belangrijk dat het kind zich op zijn of haar gemak voelt, zich kan ontspannen, plezier ervaart in onze samenwerking en na afloop weer met een goed gevoel naar huis gaat. Tijdens de eerste sessies van het coachtraject ga ik met het kind op zoek naar de hulpvraag en antwoorden, die in het kind zelf zitten. In de volgende sessies werk ik met het kind toe naar oplossingen. weerkaartjesHierbij maken het kind en ik gebruik van creatieve activiteiten, spelvormen, gesprekken, (bewegings-)oefeningen en verschillende methodes of ideeën die het kind zelf bedenkt om te doen. Na 3 sessies volgt er een kort tussenverslag.

Indien gewenst kunnen de begeleider(s) tussentijds contact opnemen voor overleg over groei en voortgang van het kind. Soms kan het zinvol zijn om ook contact te hebben met de school van het kind.

Mocht tijdens het volgen van het kindercoachtraject blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan ik ouder(s) adviseren een ander traject te volgen. Dat kan een doorverwijzing betekenen naar een arts, psycholoog, enz.

4)   Afronding
Wanneer het kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem ronden we het traject op een leuke manier af. Ook vindt er met de ouder(s) een evaluatiegesprek plaats.
Na een aantal maanden is het mogelijk om gebruik te maken van de nazorgsessie(s).

Technieken

Ieder kind is uniek en vraagt om een andere werkwijze. Afhankelijk van de hulpvraag en de persoonlijkheid van het kind worden diverse technieken aangeboden zoals:groei

 • Kids’Skills
 • Gesprek met behulp van allerlei spellen, kaartjes, kwaliteitenspel
 • Lichaamsgericht werken
 • Metaforen
 • Visualisatie
 • Rollenspel
 • Geweldloze communicatie
 • Tekenen, knutselen, koekjes bakken en creatieve activiteiten

Kindercoach Jenny streeft altijd naar een veilige omgeving waarin het kind zich durft te uiten. Alleen dan ontstaat er ruimte voor groei en persoonlijke ontwikkeling.

Goed om te weten

 

 • Bij lichamelijke en/of geestelijke klachten wordt aangeraden eerst een arts te raadplegen.
 • Kindercoaching wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen zoals een depressie.
 • Coaching is geen therapie; coaching is gericht op de toekomst, niet op het verleden.
 • Tijdens het traject wordt geen diagnose vastgesteld.
 • Het kind kan aangemeld worden met en zonder verwijzing van de huisarts.
 • Kindercoach Jenny zoekt mee naar mogelijkheden.
 • Er wordt zo snel mogelijk gestart met het traject. Op dit moment (12-02-2020) zal er een wachttijd zijn bij aanmelding.
  welkom
Locatie
De gesprekken vinden bij voorkeur plaats in mijn praktijk Kindercoach Jenny in Angeren. Een andere locatie is in overleg ook zeker mogelijk.

Duur traject
Het aantal coachgesprekken dat het kind nodig heeft, is vooraf moeilijk te bepalen. Dat hangt af van de problematiek, de bereidheid om te veranderen en de betrokkenheid van de begeleider(s). Het streven is altijd om de behandeling zo kort mogelijk te laten duren. Nauwe betrokkenheid en bereidheid van de begeleider(s) om mee te gaan in dit proces is van groot belang voor het slagen ervan en voor het resultaat op langere termijn. Het kind voelt het als positieve bevestiging als de begeleider(s) met hem/haar meebewegen.

De ervaring leert dat een coachtraject (heeft) een gemiddelde duur van 5 tot 8 sessies heeft.

Vertrouwelijkheid
Omdat alle gesprekken met het kind vertrouwelijk zijn, zal ik alleen datgene met de begeleider(s) bespreken waar het kind toestemming voor heeft gegeven. Daarvoor vraag ik in de behandelovereenkomst uw toestemming. Uiteraard houd ik u wel op de hoogte van de ontwikkeling die het kind doormaakt en is uw betrokkenheid essentieel voor het slagen van het traject. Uitzonderingen op het bovenstaande kunnen worden gemaakt wanneer de veiligheid van het kind of van anderen in gevaar is. Daarnaast zal niets uit het traject worden besproken met derden zonder uw schriftelijke toestemming.