KIES voor het kind

Wat is KIES?

KIES staat voor Kinderen in Echtscheiding Situatie. Kinderen willen na de scheiding van hun oIedereen heeft zo nu en dan iemand nodig die heel goed kan luisteren en precies weet wat je bedoeld.uders helemaal niet kiezen, zeker niet tussen hun ouders. Ouders blijven altijd ouders voor hun kinderen!  Daarom staat KIES ook voor kiezen voor jezelf!

KIES is een preventief hulpprogramma ontwikkeld voor en vanuit de behoefte van het kind met gescheiden ouders. Kinderen zijn de belangrijkste doelgroep bij KIES en wil kinderen begeleiden bij:
– Het herkennen, erkennen en begrijpen van de eigen situatie, gedachten, gevoelens en gedrag.
– Hulp leren vragen en leren geven binnen de eigen mogelijkheden.
– De gevoelens van anderen leren (h)erkennen.
– Het contact en het vertrouwen bevorderen tussen het kind en de ouder en andere gezinsleden.

Persoonlijke KIES voor mij! begeleiding
Ben je juist op zoek naar individuele begeleiding?
Dat kan met KIES! Kindercoach Jenny biedt de persoonlijke mogelijkheid om jouw kind de scheiding beter te leren begrijpen, een plaats te geven en een manier vinden om beter te leren gaan met wat voor hen moeilijk is rondom de scheiding. 

KIES groep
KIES is bedoeld voor kinderen van 7 t/m 17 jaar. KIES kan in een spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders. Het programma bestaat uit acht bijeenkomsten waarin aan de hand van diverse werkvormen (bijvoorbeeld rollenspel, gesprekken en opdrachten) gewerkt wordt aan herkenning vinden, weer grip krijgen op je eigen leven, hulp in de omgeving activeren en het verwerken van de scheiding. Voor ouders is er een informatiebijeenkomst en een evaluatiebijeenkomst. KIES wordt gegeven en begeleid door twee speciaal getrainde KIES coach. Voor de KIES groep training werk ik op dit moment samen met andere collega’s.
In het jeugdjournaal wordt het uitgelegd:

http://jeugdjournaal.nl/artikel/2083211-kinderen-praten-over-gescheiden-ouders.html

Neem gerust vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden van KIES bij Kindercoach Jenny.

Informatie voor kinderen
Zijn jouw ouders gescheiden, kort of lang geleden?

Je ouders blijven altijd je ouders. Maar als ze gescheiden zijn, is het misschien wel wat moeilijker om daarmee om te gaan. En daar kies je niet voor. Waar je wel voor kunt kiezen is jouw beste manier om moeilijke dingen te verwerken en hoe je met moeilijke situatie omgaat.

Wil je daarover praten of van anderen horen? Kan je er al goed mee omgaan en heb je tips om andere kinderen te helpen? Je hoeft niet te praten of te vertellen, het mag. Je mag ook alleen luisteren.
Wil je er beter mee leren omgaan en mag je van je ouders meedoen?
Geef je dan op voor KIES!

Informatie voor ouders/scholen
Kinderen kiezen niet voor de scheiding van hun ouders, het overkomt ze. Hoe ze omgaan met de veranderde situatie kan zeer verschillend zijn. Bij KIES staat ieders persoonlijke verhaal voorop. Als kinderen, bij KIES, beter leren omgaan met de scheiding van hun ouders, kunnen blokkades in een vroeg stadium worden voorkomen of opgeheven. Problemen zullen zich minder stapelen en kinderen zullen zo minder gestoord worden in hun dagelijks ontwikkeling, ook op school. Onderzoek door de universiteit Utrecht, heeft aangetoond dat KIES helpt bij het beter verwerken van de scheiding en het contact met de ouders verbetert. Om een kind aan KIES deel te laten nemen, is schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of voogd.